Περαιτέρω διευκρινίσεις για τις λεπτομέρειες χορήγησης του Επιδόματος Ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων του Ο.Α.Ε.Ε.

Διευκρινίσεις επί της Φ.80000/8285/253/26.3.2013  απόφασης. ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε,, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής […]

Τι προβλέπει η απόφαση για το επίδομα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών – Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Δεν […]